Persondatapolitik

 

1. GENERELT

1.1.    Dette er løbeshop.dk's persondatapolitik. Her beskriver vi hvordan vi hos RunningXpert Group ApS indsamler, opbevarer og behandler oplysninger om dig.

1.2.    Persondatapolitikken er gældende for såvel alle de personoplysninger vi indsamler via vores website www.loebeshop.dk, som for de oplysninger du afgiver til løbeshop.dk når du besøger vores hjemmeside eller kontakter os f.eks. pr. mail eller chat.

1.3.    RunningXpert Group ApS (benævnes også som "vi") er dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver er Rolf Mørkøre Andersen. 

 

Henvendelse vedr. persondata rettes til:


RunningXpert Group ApS
Gammel Sellingvej 1
8370 Hadsten

Tlf. 86983614
Mail: info@loebeshop.dk

 

2. FORMÅL MED INDSAMLING OG JURIDISK HJEMMEL HER TIL

2.1.    Vi indsamler personoplysninger når du besøger www.dgi-loebeshop.dk (benævnes også ”hjemmesiden”) og yderligere oplysninger når du foretager et køb eller opretter en kundekonto. Desuden indsamler vi personoplysninger når du kontakter os pr. mail eller chat.

 

2.2.    Ved besøg på www.dgi-loebeshop.dk indsamler vi data om din adfærd og dit brug af hjemmesiden. Det er informationer som f.eks. hvilke sider på www.dgi-loebeshop.dk du har besøgt, hvor længe du har besøgt dem, benyttede søgetermer, demografiske forhold o.m.a. Desuden indsamler vi teknisk information om f.eks. browsertype, styresystem, skærmopløsning mv.

2.2.1.  Formålet med indsamlingen er at indsamle data for at kunne optimere brugeroplevelsen, men også for at kunne foretage personlig og målrettet markedsføring via Google og sociale medier, som f.eks. Facebook og Instagram.
Desuden er nogle oplysninger relevante for at kunne udnytte alle hjemmesidens funktioner fuldt ud.

2.2.2.  Retsgrundlaget for indsamlingen er Persondatalovens § 6 stk. 3.

2.2.3. Der benyttes cookies til indsamling af data. Du kan se løbeshop.dk's cookiedeklaratioin på www.loebeshop.dk/cookies

 

2.3.    Ved oprettelse af kundekonto registreres i første omgang udelukkende fornavn, efternavn og e-mailadresse. Ved oprettelse af kundekonto tilmeldes man løbeshop.dk’s nyhedsmail.
Det er herefter muligt at indtaste adresseoplysninger, oplysning om køn, fødselsdag, løbeniveau, skostørrelse og tøjstørrelse.

2.3.1.  Formålet med indsamlingen er at gøre det lettere for kunden at foretage et køb, for at give kunden mulighed for at udnytte funktioner som ”ønskeliste”, ”ordreoversigt”, ”min garderobe” mv., samt for at sende kunden nyheds- og tilbudsmails.
Desuden er formålet at optimere og målrette indholdet på hjemmesiden og i nyhedsmails.

2.3.2.  Retsgrundlaget for indsamlingen er Persondatalovens § 6 stk. 1.

 

2.4.    Ved handel på Hjemmesiden foretages registrering af navn, adresse, telefonnummer og mailadresse, foruden de i afsnit 2.2 og 2.3 indsamlede data.

2.4.1.  Formålet med indsamlingen er at kunne opfylde den aftale vi har indgået med dig. Med andre ord er det nødvendigt for at kunne levere din ordre til dig, og for at kunne administrere dine rettigheder i forbindelse med eventuel fortrydelse eller reklamation.
Der foruden er det nødvendigt for at overholde de lovkrav, der er omkring bogføring og regnskab.

2.4.2.  Retsgrundlaget for indsamlingen er Persondatalovens § 6 stk. 1.

 

3. MODTAGERE AF PERSONDATA

3.1.    Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og ordrenummer er persondata, som videregives til den transportør, der forestår leveringen af din ordre.

3.2.    Vi overlader persondata til eksterne samarbejdspartnere. Disse samarbejdspartnere er databehandlere og behandler data på vegne af dataansvarlig, som er RunningXpert Group ApS. Disse databehandlere behandler data under fortrolighed og efter ordre fra løbeshop.dk og må under ingen omstændighed benytte data til andet formål end det af løbeshop.dk givet.
Først og fremmest overlades data til tekniske samarbejdspartnere, som forestår drift, udvikling og hosting af servere og hjemmeside.
Ydermere overlades data til samarbejdspartnere i forbindelse med udsendelses af nyheds- og tilbudsmails, personalisering af hjemmesidens indhold, markedsføring herunder retargeting, samt til kommunikation via mail- og chatsystem.

Bl.a. følgende samarbejdspartnere behandler data på vegne af løbeshop.dk:

 • Wannafind.dk A/S (hosting)
 • Mailchimp (e-mail markedsføring)
 • Zendesk (mail og chat kommunikation)
 • Altapay (PSP/betalingsgateway)
 • Consignor (pakkelabels)
 • Tric Solutions (hjemmeside udvikling og vedligehold)
 • Viabill (kreditbetaling)
 • DAO A/S (transportør)
 • GLS (transportør)
 • Bring (transportør)
 • Facebook
 • Google (statistik/analyse)
 • JCD (ERP udvikling og vedligehold)
 • OMD (online markedsføring)
 • Clerk (personaliseret indhold på hjemmeside)
 • Adservice (online markedsføring)
 • Adform (online markedsføring)
 • E-mærket

 

4. DINE RETTIGHEDER

4.1.    Dataansvarlig

4.1.1.  Som nævnt i afsnit 1.3 er RunningXpert Group ApS dataansvarlig.

 

4.2.    Indsigt

4.2.1.  Ønsker du at vide hvorvidt vi behandler oplysninger om dig, kan du til enhver tid forespørge om dette ved henvendelse på mailadressen angivet i afsnit 1.3.
I så fald vi opbevarer oplysninger om dig, kan du få oplyst hvilke oplysninger det drejer sig om, formålet med dette, modtagere af oplysningerne, samt oplysninger om hvor disse stammer fra.

4.2.2.  Din indsigtsforespørgsel skal besvares inden for 4 uger i letforståeligt og overskueligt format.
Vær opmærksom på at du kan blive bedt om at dokumentere at du rent faktisk er den person, som du udgiver dig for at være, for at få udleveret informationerne.

 

4.3.    Berigtigelse

4.3.1.  Finder du at nogle oplysninger er urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med reglerne, vil løbeshop.dk naturligvis slette eller berigtige oplysningerne på din anmodning. Ligeledes vil vi underrette eventuelle tredjemandsdatabehandlere om at berigtige eller slette disse oplysninger såfremt det ikke er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt.

4.3.2.  En del oplysninger angivet i forbindelse med oprettelse af kundekonto kan du selv ændre eller slette ved at logge ind på din konto på www.loebeshop.dk.

 

4.4.    Tilbagekalde samtykke

4.4.1.  Du kan tilbagekalde samtykke til registrering. Det vil typisk være samtykke givet i forbindelse med modtagelse af nyheds- og tilbudsmails eller data indsamlet i forbindelse med din oprettelse af kundekonto. Tilbagekaldelse af samtykke til nyheds- tilbudsmail kan altid gøres via et link i de udsendte mails, eller ved henvendelse på de i stykke 1.3 anførte kontaktoplysninger.
Tilbagekaldelse af samtykke til oplysninger indsamlet i forbindelse med oprettelse af kundekonto, f.eks. oplysning om køn, fødselsdag, løbeniveau, skostørrelse og tøjstørrelse, kan gøres ved henvendelse på de i stykke 1.3 anførte kontaktoplysninger.

 

4.5.    Retten til sletning

4.5.1.  I visse tilfælde har du ret til få slettet oplysninger såfremt du ønsker det. Det gælder i tilfælde hvor vi ikke har et retsgrundlag for at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger efter du har tilbagekaldt dit samtykke.
Du kan ikke altid forlange oplysninger slettet, da vi kan have lovhjemmel for at fortsætte registreringen, f.eks. for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, eller for at overholde loven i forhold til bogføring.

 

4.6.    Retten til dataportabilitet

4.6.1.  Retten til dataportabilitet betyder med andre ord at du har ret til kontrol over egne data.
Du kan ved henvendelse få udleveret data i maskinlæsbart format, og du har ret til at viderebringe disse til en anden dataansvarlig.

 

4.7.    Retten til indsigelse

4.7.1.  Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på baggrund af vores legitime interesser anført i punkt 2.2 og 2.3.

 

4.8.    Retten til at klage

4.8.1.  Du har til enhver tid ret til at klage over løbeshop.dk’s bahandling af dine persondata til Datatilsynet. Dette gøres ved henvendelse til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

mail: dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

 

5. SLETNING AF PERSONDATA

5.1.    Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyheds- og tilbudsmails slettes såfremt du trækker dit samtykke tilbage og vi ikke har anden hjemmel til fortsat behandling af dine data.

5.2.    Oplysninger indsamlet ved ordreafgivelse, herunder navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og oversigt over bestilte varer, opbevares i minimum 5 år.

5.3.    Oplysninger indsamlet via Google om din adfærd på / brug af www.dgi-loebeshop.dk slettes automatisk efter 50 måneder.

5.4.    Oplysninger indsamlet i forbindelse med din oprettelse af kundekonto opbevares i løbende år + 3 år efter sidste aktivitet på kontoen.

 

6. SIKKERHED

6.1.    Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2.    Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

7. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

7.1.    Løbeshop.dk er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i persondatapolitikken. Du vil altid kunne tilgå sidst opdaterede version af persondatapolitikken via vores kundeservicecenter på www.dgi-loebeshop.dk/kundeservicecenter

7.2.    Ændringer i persondatapolitikken vil desuden blive meddelt i vores nyhedsmails

 

8. VERSION

8.1.    Dette er version 2 af Løbeshop.dk’s persondatapolitik dateret d. 25. maj 2018